Presentation

Höglandets Närradioförening Radio P5 bildades den 14 februari 1986 och vi sänder på 103,9 MHz.
Våra sändningstablåer är publicerade här på hemsidan och  i Smålands Dagblad. Till skillnad från flera andra närradioföreningar i landet har Höglandets Närradioförening ingen gemensam studio. Varje sändande förening får själv ordna en plats för att producera sina program. Närradioföreningen kan förmedla kontakt med föreningar som har ledig studiotid att hyra ut i sina studior.

Närradioföreningens verksamhet bedrivs på idéell basis. Vi har inga anställda. Alla kostnader som finns betalas av de sändande föreningarna. Vill Du hjälpa föreningen ekonomiskt så tar vi tacksamt emot bidrag som kan sättas in på bankgiro 5701-3153.

Våra föreningars program omfattar musikprogram, gudstjänster, underhållning, samhällsinformation, politiska diskussioner samt Nässjös kommunfullmäktiges sammanträden sista torsdagen i månaden. Se programtablån på vår hemsida.

Höglandets Närradioförening Radio P5 är medlem i Närradions Riksorganisation och i vårt arbete följer vi de etiska reglerna för press, radio & TV.

Arbetet i Höglandets Närradioförening Radio P5 regleras av ett antal lagar, där yttrandefrihetsgrundlagen, radiolagen och upphovsrättslagen är de viktigaste. Radio- & TV-verket och Granskningsnämnden för radio & TV utövar tillsyn över vår och våra medlemmars verksamhet. I övrigt regleras styrelsens och föreningens arbete i första hand av våra stadgar.

Internetradio
De flesta av våra program går även att lyssna på via internet. klicka på Programarkiv  för att välja program.

STYRELSE 2021

Ordförande:  Bernt-Olof Fritz
Vice ordförande: Curt Alpenberg
Kassör: Leif Andersson
Sekreterare: Anna-Karin Karlsson

Ledamöter: Mats Philipson, Roger Svensson, Berno Hult

Om Du har frågor kring vår verksamhet så är Du välkommen att kontakta oss på info@hoglandetsnarradio.se